Транскрипция

Транскрипцията се състои в преобразуване на аудио и/или видео файл във висококачествен писмен текст. Това става посредством технологии за преобразуване на говор в текст, първичният резултат от което подлежи на редакция. Писменият резултат може да включва времеви код и идентификация на говорещия.

Транскрипция