Субтитриране

Това е текстовото представяне на устна реч във видеоматериал така, че текстът да се показва на екрана. Услугата може да включва синхронизация на субтитрите с видеоматериала. Субтитрите могат да бъдат предоставени на оригиналния език на видеоматериала или на един или няколко други езици заедно с времевите кодове, които показват точно в кой момент трябва да се покаже субтитърът и колко време трябва да остане на екрана.