Превод

Писменият превод представлява предаване на смисъла от изходния на целевия език, при което се произвежда текст, спазващ граматичните правила на целевия език и указанията, получени при възлагането на превода. „Изходен език“ е езикът на оригиналния текст (наричан също „изходен текст“), а „целеви език“ — езикът на превода.