Езикови консултации

Езиковите консултации представляват анализ на езиковите потребности на клиента с цел разработване на решения за оптимизиране на процеса на писмен превод. Това може да включва подпомагане при съставянето на документи, анализ на определени групи документи с оглед откриване на повтарящи се или сходни текстове, които могат да се уеднаквят под формата на шаблони и по този начин да се намалят разходите за превод, и анализ на документопотока. Работното натоварване за този вид услуга зависи до голяма степен от сложността на всеки отделен случай.