Konsoliderad text: Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1645/2003

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Rules on financial contribution towards travel

EN FR

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268

Internal Directive on financial contribution CDT

EN