Förhandlade förfaranden för avtal till låga och medelhöga värden mellan 15 000 euro och 144 000 euro

Den information som offentliggörs i detta avsnitt är avsedd att ge förhandsupplysningar om översättningscentrumets upphandlingsförfaranden för varor och tjänster vilkas uppskattade värde ligger mellan 15 000 euro och 144 000 euro.

Ett kortfattat meddelande med ytterligare information om vilken typ av avtal till låga och medelhöga värden som kommer att upphandlas, kommer att offentliggöras på denna sida senast två veckor före inledningen av upphandlingen.

Du kan lämna in en intresseanmälan genom att skicka ett mejl till den adress som anges och uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Inlämning av en intresseanmälan innebär inte någon laglig rätt till eller skapar en legitim förväntan om tilldelning av ett kontrakt.

Behandlingen av ditt svar på en förhandsannonsering kommer att inbegripa registrering och behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress och andra kontaktuppgifter). Sådana uppgifter kommer att behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter om du begär det. Information om behandlingen av dina personuppgifter finns i en särskild sekretesspolicy för behandling av personuppgifter i samband med upphandlingsförfaranden, som finns tillgänglig på vår webbplats.

Du har rätt att när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen i frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Eventuella frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan ställas till den personuppgiftsansvarige genom mejladressen tenders@cdt.europa.eu och genom att hänvisa till förhandsannonseringen.

Pågående förfarande(n)

Det finns inga lediga tjänster just nu.
Det finns inga anbudsinfordringar eller förhandlade förfaranden just nu.
Det finns inga anbudsinfordringar just nu.
Det finns inga förhandlade förfaranden just nu.
Det finns inga resultat att visa.