Image
CdT Management Board

 

Översättningscentrumet förvaltas av en styrelse. Den löpande verksamheten äger rum i centrumets lokaler i Luxemburg och ombesörjs av dess personal, som leds av centrumets direktör.

I styrelsen ingår ordinarie ledamöter och suppleanter som företräder EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och merparten av centrumets kunder:

I enlighet med centrumets riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter ska varje företrädare som utses till styrelseledamot avge en intresseförklaring. Syftet med detta är att identifiera potentiella eller faktiska intressekonflikter när det gäller ledamöternas uppdrag i styrelsen, så att centrumet vid behov kan vidta lämpliga åtgärder.

Använd sökfunktionen nedan för att se styrelseledamöternas intresseförklaringar och cv:n.

Europeiska åklagarmyndigheten

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Andrew Smith
Full member
Mónika Azaola
Alternate member

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Niall McHale
Full member
Rieke Arndt
Alternate member

Europeiska genomförandeorganet för forskning

Marcus Angioni
Full member

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

Marcus Angioni
Full member

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Marcus Angioni
Full member

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Marcus Angioni
Full member

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Guillaume de Roquigny-Iragne
Full member
Miguel Pereira
Alternate member

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Europeiska institutet för innovation och teknik

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Jane Shreckengost
Full member

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Dominika Lempicka-Fichter
Full member

Europeiska unionens asylbyrå

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Nicole Romain
Full member
Michail Beis
Alternate member

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Eszter Karoliny
Full member

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Juhan Lepassaar
Full member

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Europeiska unionens järnvägsbyrå

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Europeiska unionens rymdprogrambyrå

Patrick Hamilton
Full member

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Erja Kaikkonen
Full member
Cécile Beelaerts
Full member

Gemensamma företaget för Europas järnvägar

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Francesco Mattina
Full member

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

Marcus Angioni
Full member

Europeiska unionens råd

Katelijn Serlet
Alternate member

Belgien

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Cypern

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Danmark

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Estland

Mari Peetris
Full member

Finland

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Frankrike

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Grekland

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Irland

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Italien

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

Lettland

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Litauen

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Luxemburg

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Malta

Donatienne Spiteri
Alternate member

Nederländerna

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Österrike

Ulrike Köhler
Full member

Polen

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Portugal

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

Rumänien

Mihai Constandache
Full member

Slovakien

Roman Suchý
Full member

Slovenien

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

Spanien

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

Sverige

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member

Tyskland

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Ungern

Endre Gáspár
Full member