Vid språkrådgivning analyseras kundens språkbehov för att man ska kunna utveckla lösningar som optimerar översättningsprocessen. Detta kan bland annat innefatta att skapa och underhålla egna motorer för neural maskinöversättning, konfigurera och konstruera särskilda arbetsflödessystem samt teknisk och språklig förredigering av ursprungsmaterial för att förbättra slutkvaliteten. Eftersom det beror mycket på det enskilda fallets komplexitet hur mycket arbete som krävs, definieras varje projekt i nära samarbete med kunden.