FRANSK ÖVERSÄTTARE

Temporary Agent Ref. CDT-AD5-2019/02 - Publiceringsdag: 12/06/2019 - Sista ansökningsdag: 10/07/2019 Luxembourg

Redovisningschef

Temporary Agent Ref. CDT-AD8-2019/01 - Publiceringsdag: 28/05/2019 - Sista ansökningsdag: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Ref. - Publiceringsdag: 23/05/2019 - Sista ansökningsdag: 25/06/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Lediga tjänster

Översättningscentrumet (CdT) är en multinationell och dynamisk arbetsplats. Vi erbjuder arbetstillfällen för experter på språkområdet samt för yrkesverksamma inom andra verksamhetsfunktioner inom våra olika avdelningar.

Rekrytering görs genom urvalsförfaranden. Godkända sökande erbjuds kontrakt som EU-tjänstemän, tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Arbets- och kontraktsvillkoren regleras enligt de tjänsteföreskrifter som gäller för EU-institutionerna, dvs. tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen.

Medborgare i EU-medlemsstaterna kan söka de lediga tjänsterna.

Praktik

Vi erbjuder även praktikplatser, särskilt för studenter från EU-medlemsstaterna och för medborgare från kandidatländer som vill skaffa sig en uppfattning om centrumets verksamhetsområden och få personlig erfarenhet i en mångkulturell och flerspråkig miljö.