Översättningscentrumets roll utvidgades officiellt 1995 genom en ändring av centrumets inrättandeförordning för att stärka det interinstitutionella samarbetet inom översättningsområdet:

  • För det första fick centrumet möjlighet att utvidga sin översättningsverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet till de EU-institutioner och EU-organ som har en egen översättningstjänst. Denna typ av samarbete är helt frivilligt, men gör det möjligt för centrumet att ta sig an överskottsarbete från dessa institutioner.
  • För det andra skulle centrumet ha en roll i det interinstitutionella samarbetet i syfte att rationalisera arbetsmetoderna och åstadkomma allmänna skalfördelar.

Centrumet är därför en fullvärdig medlem i Interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti), som är forumet för samarbete mellan EU-institutionernas och EU-organens språktjänster. Centrumets företrädare sammanträder regelbundet med kollegor från de övriga institutionernas översättningstjänster för att diskutera frågor av gemensamt intresse (rekrytering, personalutbyte, utbildning, språkteknik etc.) och fatta beslut om gemensamma projekt (som omfattar interinstitutionella verktyg som termdatabasen Iate, maskinöversättningssystemet eTranslation och översättningsminnet Euramis).