Image
IATE

Projektet Iate (interaktiv terminologi för Europa) lanserades av översättningscentrumet 1999 och är en av hörnstenarna i det interinstitutionella samarbetet. Från början togs projektet fram för att hantera och standardisera EU-organens terminologi, men numera är det även en stor hjälp vid utarbetandet av EU:s flerspråkiga texter och har vuxit till ett komplext och dynamiskt system för terminologihantering.

Iate har varit tillgängligt för allmänheten sedan 2007 och bringar samman de terminologiska resurserna från alla EU:s översättningstjänster. Översättningscentrumet förvaltar de tekniska aspekterna av projektet för projektpartnernas räkning. Dessa partner utgörs av översättningstjänsterna vid Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén/Regionkommittén, domstolen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken. Med lanseringen av den omarbetade versionen 2018 har Iate vidareutvecklats med en ny vy för tolkar, nya funktioner för datadelning och återanvändning (nedladdning, samlingar) samt förbättrade datahanteringsalternativ (bokmärken, poststatus, korsreferenser).

Se avsnittet om de senaste Iate-uppgraderingarna på vår sida eller versionsmeddelandena på Iates webbplats för att hålla dig uppdaterad.

Prova Iates nya sökwidget för enkel åtkomst till EU:s terminologi!

Iate-foldrar

De senaste framstegen i Iate

  • Iates onlinehjälp
  • Mer metadata i offentliga exporter
  • Iates sökwidget
  • Fler filter i funktionen ”Sökning med webbadress”
  • Nytt varningsmeddelande vid snarlika resultat
  • Data från kommissionens tolktjänst (SCIC) tillgängliga i sökningar