Ett av de mest slående resultaten av det interinstitutionella samarbetet var översättningscentrumets lansering av projektet Iate (InterActive Terminology for Europe) 1999. Med över 8 miljoner termer som omfattar de 24 officiella EU-språken är Iate i dag världens största termdatabas: under 2016 fick dess offentliga version 36 miljoner sökningar och dess interna version (endast tillgänglig för EU-personal) fick 18 miljoner sökningar.

Databasen har varit tillgänglig för allmänheten sedan 2007 och sammanför alla EU-översättningstjänsters terminologiresurser. Översättningscentrumet hanterar de tekniska aspekterna av projektet på uppdrag av projektpartnerna: översättningstjänsterna på Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén/Regionkommittén, Europaparlamentets GD Tolkning, Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning (SCIC, Service Commun Interprétation-Conférences), domstolen, Europeiska investeringsbanken, Publikationsbyrån och Europeiska centralbanken. Innan projektet inleddes hade nästan alla dessa institutioner sin egen termdatabas. I dag kombineras dock alla termsamlingar från EU-institutionernas och EU-organens översättningstjänster i Iates gemensamma termdatabas.