Benoît Vitale
Benoît Vitale, tillförordnad direktör för Översättningscentrum sedan januari 2019

Centrumets direktör är byråns lagliga företrädare och rapporterar till styrelsen. Direktören har hand om centrumets administrativa ledning och ansvarar bland annat för att

  • utarbeta och genomföra arbetsprogrammet, budgeten och styrelsens beslut,
  • utföra de uppgifter som åläggs centrumet,
  • leda den löpande förvaltningen,
  • hantera alla personalfrågor.

I sina uppgifter assisteras direktören av de olika avdelningarna och enheterna, såsom visas i organisationsschemat.

Direktörens cv

Direktörens intresseförklaring