Dobro delujoče organizacije imajo navadno v središču svojega delovanja enoto, ki deluje kot gonilo. V Prevajalskem centru ima to vlogo prevajalski oddelek.

Oddelek je sestavljen iz enote za upravljanje poteka prevajalskega dela, enote za napredne jezikovne rešitve in skupine za medinstitucionalno terminološko zbirko IATE.

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela je enotna operativna kontaktna točka za stranke. Odgovorna je za pravilno obdelavo vseh naročil jezikovnih storitev, od prejema naročila do oddaje končnega izdelka. Obravnava tudi povratne informacije strank.
Zaposleni v enoti opravljajo naslednje naloge:

 • prejem, analizo in potrditev naročil, po potrebi s pogajanjem s strankami;
 • dodeljevanje dokumentov za prevod, pregled, jezikovno urejanje in terminološko delo zaposlenim in zunanjim samostojnim prevajalcem;
 • zagotavljanje, da so datoteke za prevajalce v obliki, ki jo je mogoče urejati, in da so dokumenti za stranke pred oddajo ustrezno oblikovani;
 • uporaba jezikovno-tehnoloških orodij za celovito predhodno obdelavo prejetih naročil;
 • zagotavljanje, da se vsa naročila strankam vrnejo v dogovorjenem roku in zahtevani obliki;
 • priprava podatkov, ki so potrebni pri izdajanju računov za opravljene storitve;
 • obravnavanje povratnih informacij strank prek funkcije Corrected Version Request (CVR).

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela je tudi poslovni lastnik portala za stranke.

Prevajalcem zagotavlja jezikovno in tehnično podporo med celotnim prevajalskim procesom. Poleg tega organizira usposabljanja za različna področja, za katera je odgovorna (npr. uporabo različnih tehnologij).

Oddelek za napredne jezikovne rešitve

Enota za napredne jezikovne rešitve je sestavljena iz več skupin:

 • skupine za jezikovno tehnologijo, ki spremlja razvoj in novosti na področju jezikovnih storitev, analizira, kako lahko Prevajalski center svojim strankam najbolje pomaga zadovoljiti potrebe glede sredstev obveščanja ter razvija in podpira storitve strojnega prevajanja in samodejnega prepoznavanja govora;
 • skupine za terminološko upravljanje, ki nabavlja in vzdržuje strokovne jezikovne vire in orodja na področju terminologije;
 • skupine za blagovne znamke EU in modele Skupnosti, ki upravlja celotni potek prevajanja blagovnih znamk EU in modelov Skupnosti;
 • pisarne za projektno vodenje (PMO), ki usklajuje strateške projekte v različnih oddelkih in enotah Centra, s čimer zagotavlja uspešno in trajnostno izvajanje učinkovitih poslovnih rešitev, kar vodi do boljših storitev za stranke in zaposlene.

Skupina za medinstitucionalno terminološko zbirko IATE

Prevajalski center v imenu projektnih partnerjev IATE v svojih prostorih gosti skupino za medinstitucionalno terminološko zbirko IATE in koordinatorico za platformo EurTerm (medinstitucionalno platformo za sodelovanje med terminologi).