Prevajanje je prenos pomena iz izhodiščnega v ciljni jezik z namenom izdelave besedila, ki natančno ustreza slovničnim pravilom ciljnega jezika in je v skladu z navodili prevajalskega projekta. „Izhodiščni jezik“ je jezik, v katerem je napisano izvirno besedilo (tudi „izhodiščno besedilo“), „ciljni jezik“ pa je jezik, v katerega se izhodiščno besedilo prevaja. Dokumenti se predhodno obdelajo, da se ugotovi ponavljajoče se besedilo in olajša ponovna uporaba vsebine iz prevajalskih pomnilnikov (TM) Prevajalskega centra ter da se uporabijo strojni prevajalniki (MT), razen če dokumenti spadajo v katero od naslednjih kategorij:

  • zelo nujni dokumenti;
  • nujni dokumenti v posebnih formatih, ki zahtevajo posebne postopke predhodne obdelave.

Zahtevki za prevode, ki izpolnjujejo določene pogoje za uporabo strojnih prevajalnikov po meri, ki jih uporablja Prevajalski center, se samodejno predhodno obdelajo s temi strojnimi prevajalniki in so obračunani po nižjih cenah zaradi krajšega časa obdelave. Takšne predhodno prevedene dokumente jezikoslovci Prevajalskega centra naknadno v celoti jezikovno uredijo, s čimer se zagotovi, da je končni dokument popolnoma primerljiv dokumentu, pridobljenemu z običajnim postopkom prevajanja (tj. prevodom, ki ga izdela prevajalec s pomočjo prevajalskega pomnilniškega orodja v kombinaciji s strojnim prevajanjem).