Prevajalski oddelek je največji oddelek Prevajalskega centra, v katerem je zaposlena več kot polovica njegovih uslužbencev. Razdeljen je na tri jezikovne skupine.

Prevajalci (jezikovne skupine)

Vsaka jezikovna skupina je razdeljena na prevajalske ekipe, in sicer po eno za vsak uradni jezik EU. Njihova velikost se razlikuje glede na obseg prevajalskega dela za vsak ciljni jezik. Vsi prevajalci prevajajo v svoj materni jezik. Imajo izobrazbo z najrazličnejših področij, pri čemer prevladujejo jezikoslovci.

Prevajalcem so v času njihove poklicne poti v Prevajalskem centru na voljo usposabljanja, ki so povezana z učenjem jezikov (izboljšanje obstoječih znanj jezikov in učenje novih jezikov) in poglabljanjem znanja o dejavnostih strank.

Zaposleni prevajalci prevajajo in pregledujejo dokumente in blagovne znamke. Podnaslavljajo tudi videoposnetke, pripravljajo glosarje in prispevajo k medinstitucionalni terminološki zbirki IATE.

Prevajalci v vlogi jezikoslovcev skrbijo za jezikovno kakovost prevodov. To velja za besedila, ki jih sami prevedejo, in tista, ki so jih prevedejo zunanji specializirani ponudniki jezikovnih storitev.

Prevajalski center je s svojim poslovnim modelom, ki temelji na zunanjem izvajanju storitev in notranjem preverjanju kakovosti, postal referenčna točka za vse vidike pregledovanja prevodov.