Uredba o ustanovitvi

Uredba Sveta Evropske unije o ustanovitvi Prevajalskega centra je bila sprejeta novembra 1994 in dvakrat spremenjena: prvič je bila spremenjena leta 1995 z namenom, da se dejavnosti Prevajalskega centra razširijo na institucije in organe, ki imajo lastno prevajalsko službo, ter okrepi medinstitucionalno sodelovanje na področju prevajanja, drugič pa je bila spremenjena leta 2003, da bi se nekatere določbe uskladile z uredbo Sveta o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

Konsolidirano besedilo: Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268