Na rezervnem seznamu se nahajajo kandidati, ki so uspešno prestali izbirni postopek in so bili uvrščeni v ožji izbor kot potencialni kandidati za zaposlitev.

Prevajalski center za organe EU bo stopil v stik s njimi, če se pojavi potreba za to.

Rezervni seznami se lahko delijo tudi z drugimi agencijami EU, če to zahtevajo potrebe službe.

Kandidati naj upoštevajo, da uvrstitev na rezervni seznam še ne zagotavlja zaposlitve.
 
Obdobje veljavnosti rezervnega seznama lahko preverite na tej povezavi