Kot je predvideno z ustanovno uredbo, se Prevajalski center odziva na potrebe agencij in drugih organov EU po jezikovnih storitvah. Poleg tega lahko prevzame morebiten prevelik obseg dela institucij EU, ki imajo svoje prevajalske službe. Sporazume o sodelovanju je sklenil s 70 strankami po vsej Evropski uniji, kot je ponazorjeno na spodnjem interaktivnem zemljevidu.

Cilj politike Prevajalskega centra glede strank je doseči njihovo zadovoljstvo z zagotavljanjem kakovostnih jezikovnih storitev, in sicer na podlagi tesnega sodelovanja in izmenjave informacij z njimi.

Stranke so za nas partnerji v prizadevanjih, da se državljanom EU ponudijo točne in uporabnikom razumljive informacije v njihovem jeziku. Zato jih spodbujamo, da nam pošljejo povratne informacije zvezi z opravljenim delom, kot je opisano pod zavihkom „Spoznajte naš delovni proces“.

Institucije EU

Institucije EU

Svet Evropske unije

Institucije EU

Sodišče Evropske unije

Institucije EU

Evropska centralna banka

Institucije EU

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Institucije EU

Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Institucije EU

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike

Institucije EU

Generalni direktorat Evropske komisije za prevajanje

Institucije EU

Evropsko računsko sodišče

Institucije EU

Evropski parlament – Generalni direktorat za prevajanje

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Agencije EU

Agencije EU

Agencija za podporo BEREC-u

Agencije EU

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Agencije EU

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Agencije EU

Evropski bančni organ

Agencije EU

Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Agencije EU

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Agencije EU

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Agencije EU

Evropska agencija za kemikalije

Agencije EU

Evropska obrambna agencija

Agencije EU

Evropska agencija za okolje

Agencije EU

Evropska agencija za nadzor ribištva

Agencije EU

Evropska agencija za varnost hrane

Agencije EU

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Agencije EU

Evropski inštitut za enakost spolov

Agencije EU

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Agencije EU

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

Agencije EU

Evropski organ za delo

Agencije EU

Evropska agencija za pomorsko varnost

Agencije EU

Evropska agencija za zdravila

Agencije EU

Evropsko javno tožilstvo

Agencije EU

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Agencije EU

Evropska fundacija za usposabljanje

Agencije EU

Agencija Evropske unije za azil

Agencije EU

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Agencije EU

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost

Agencije EU

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Agencije EU

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Agencije EU

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Agencije EU

Agencija Evropske unije za železnice

Agencije EU

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

Agencije EU

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Agencije EU

Agencija Evropske unije za vesoljski program

Agencije EU

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu

Agencije EU

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Agencije EU

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Agencije EU

Satelitski center Evropske unije

Agencije EU

Pomorski analitični in operacijski center za narkotike

Agencije EU

Enotni odbor za reševanje

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Izvajalske agencije

Izvajalske agencije

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje

Izvajalske agencije

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo

Izvajalske agencije

Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo

Izvajalske agencije

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja

Izvajalske agencije

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Izvajalske agencije

Evropska izvajalska agencija za raziskave

Skupna podjetja

Skupna podjetja

Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije

Skupna podjetja

Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi

Skupna podjetja

Skupno podjetje za čisto letalstvo

Skupna podjetja

Skupno podjetje za čisti vodik 2

Skupna podjetja

Skupno podjetje za evropske železnice

Skupna podjetja

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (Skupno podjetje EuroHPC)

Skupna podjetja

Skupno podjetje Fuzija za energijo

Skupna podjetja

Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje

Skupna podjetja

Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba 3

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Drugi organi

Drugi organi

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Drugi organi

Evropska investicijska banka

Drugi organi

Evropski varuh človekovih pravic

Drugi organi

Evropska šola Luxembourg II

Drugi organi

Urad glavnega tajnika evropskih šol

Drugi organi

Enotno sodišče za patente

Posvetovalni organi

Posvetovalni organi

Evropski odbor regij

Posvetovalni organi

Evropski ekonomsko-socialni odbor