Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe o nepravilnostih v institucijah EU ali drugih organih EU. To zajema na primer administrativne nepravilnosti, nepoštenost, diskriminacijo, zlorabo položaja, odsotnost odgovora, zavrnitev zagotavljanja informacij in nepotrebno odlašanje. Takšne pritožbe lahko vložijo državljani ali prebivalci držav EU, združbe z sedežem v EU, podjetja ali drugi organi.

Tovrstno pritožbo lahko pošljete v dveh letih od takrat, ko ste izvedeli za okoliščine, na katerih temelji ta pritožba, in po tem, ko ste se že obrnili na Prevajalski center, da bi rešil težavo.

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropskega varuha človekovih pravic:

http://www.ombudsman.europa.eu/sl/home.faces