Oddelek za prevajalsko podporo je v središču celotnega delovanja Prevajalskega centra in je gonilo njegovega zagotavljanja nemotenih in učinkovitih storitev.

Sestavljen je iz dveh enot: enote za upravljanje poteka prevajalskega dela ter enote za poslovni razvoj in podporo poteku prevajalskega dela.

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela je odgovorna za obdelavo naročil strank Prevajalskega centra, od prejema naročila do oddaje končnega dokumenta. Prevajalski center za sodelovanje večinoma uporablja okvirne pogodbe.

Zaposleni v tej enoti so odgovorni za:

  • prejem, analizo in potrditev naročil, po potrebi s pogajanjem s strankami,
  • dodeljevanje dokumentov za prevod, pregled, jezikovno urejanje in terminološko delo zaposlenim in zunanjim samostojnim prevajalcem,
  • zagotavljanje, da so datoteke, s katerimi morajo prevajalci delati, primerne za urejanje in da so dokumenti pred oddajo strankam ustrezno urejeni in oblikovani,
  • uporabo različnih jezikovno‑tehnoloških orodij za obdelavo prejetih naročil,
  • zagotavljanje, da se vsa naročila strankam vrnejo v dogovorjenem roku in zahtevani obliki,
  • zbiranje potrebnih podatkov za izdajo računov.

Enota skrbi za jezikovno in tehnično podporo prevajalcem med celotnim prevajalskim procesom. Poleg tega organizira usposabljanja o različnih strokovnih področjih, za katera je odgovorna (npr. uporabo različnih tehnologij).

Enota za poslovni razvoj in podporo poteku prevajalskega dela

Enota za poslovni razvoj in podporo poteku prevajalskega dela je sestavljena iz več skupin:

  • skupine za poslovni razvoj, katere namen je spremljati razvoj in novosti na področju jezikovnih storitev (orodja, delovne metode in nove storitve) ter izdelava analiz o tem, kako lahko Prevajalski center svojim strankam najbolje pomaga zadovoljiti potrebe glede sredstev obveščanja;
  • skupine za korpusno in terminološko upravljanje, ki nabavlja in vzdržuje strokovne jezikovne vire in orodja na področju terminologije, referenčne dokumentacije, prevajalskih spominov in strojnega prevajanja;
  • skupine za blagovne znamke EU in modele Skupnosti, ki upravlja celotni potek prevajanja blagovnih znamk EU in modelov Skupnosti;
  • skupine za podporo in razvoj terminološke zbirke IATE ter koordinatorja za platformo EurTerm (medinstitucionalno platformo za sodelovanje med terminologi), ki ju Prevajalski center gosti v svojih prostorih.