Kot vsaka dobro delujoča organizacija ima tudi Prevajalski center v središču svojega delovanja enoto, ki deluje kot njegovo gonilo: to je oddelek za prevajalsko podporo.

Oddelek je sestavljen iz enote za upravljanje poteka prevajalskega dela, enote za poslovni razvoj in podporo poteku prevajalskega dela ter skupine za medinstitucionalno terminološko zbirko IATE.

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela

Enota za upravljanje poteka prevajalskega dela je odgovorna za pravilno obdelavo vseh naročil jezikovnih storitev v Prevajalskem centru, od prejema naročila do oddaje končnega izdelka. Prevajalski center za sodelovanje večinoma uporablja okvirne pogodbe.
Zaposleni v tej enoti so odgovorni za:

  • prejem, analizo in potrditev naročil, po potrebi s pogajanjem s strankami;
  • dodeljevanje dokumentov za prevod, pregled, jezikovno urejanje in terminološko delo zaposlenim in zunanjim samostojnim prevajalcem;
  • zagotavljanje, da so datoteke, s katerimi morajo prevajalci delati, primerne za urejanje in da so dokumenti pred oddajo strankam ustrezno urejeni in oblikovani;
  • čim večjo uporabo različnih jezikovno‑tehnoloških orodij za obdelavo prejetih naročil;
  • zagotavljanje, da se vsa naročila strankam vrnejo v dogovorjenem roku in zahtevani obliki;
  • pripravo podatkov, ki se uporabijo pri izdajanju računov za opravljene storitve.

Enota prevajalcem zagotavlja jezikovno in tehnično podporo med celotnim prevajalskim procesom. Poleg tega organizira usposabljanja za različna področja, za katera je odgovorna (npr. uporabo različnih tehnologij).

Enota za poslovni razvoj in podporo poteku prevajalskega dela

Enota za poslovni razvoj in podporo poteku prevajalskega dela je sestavljena iz več skupin:

  • skupine za poslovni razvoj, katere namen je spremljati razvoj in novosti na področju jezikovnih storitev (orodja, delovne metode in nove storitve) ter izdelava analiz o tem, kako lahko Prevajalski center svojim strankam najbolje pomaga zadovoljiti potrebe glede sredstev obveščanja;
  • skupine za korpusno in terminološko upravljanje, ki nabavlja in vzdržuje strokovne jezikovne vire in orodja na področju terminologije, referenčne dokumentacije, prevajalskih spominov in strojnega prevajanja;
  • skupine za blagovne znamke EU in modele Skupnosti, ki skrbi za celotni potek prevajanja blagovnih znamk EU in modelov Skupnosti.

Skupina za medinstitucionalno terminološko zbirko IATE

Prevajalski center v imenu projektnih partnerjev IATE gosti v svojih prostorih skupino za medinstitucionalno terminološko zbirko IATE ter koordinatorja za platformo EurTerm (medinstitucionalno platformo za sodelovanje med terminologi).