Za informacije na teh spletnih straneh veljajo izjava o zavrnitvi zavrnitvi odgovornosti, izjava o avtorskih pravicah in zakonske zahteve glede varstva osebnih podatkov.

Izjava o zavrnitvi odgovornosti

S pričujočimi spletnimi stranmi želi Prevajalski center za organe Evropske unije izboljšati javni dostop do informacij o agenciji in svojih dejavnostih na splošno.  Naš cilj je, da bi bile te informacije točne in posodobljene,  če pa nas boste kljub temu opozorili na morebitne napake, jih bomo poskušali čim prej odpraviti.

Kljub temu Prevajalski center ne prevzema nobenih zakonskih ali drugih odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Informacije na tem spletišču:

  • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na dejanske okoliščine katere koli fizične ali pravne osebe;
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
  • občasno vključujejo povezave na zunanje spletne strani, ki so zunaj nadzora služb Prevajalskega centra in za katere ne more prevzeti nikakršne odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Uporabnike obveščamo tudi, da ne moremo jamčiti, da so elektronska besedila na teh spletnih straneh natančen odraz uradno sprejetih besedil. Edina verodostojna je zakonodaja Evropske unije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Čeprav si Prevajalski center vseskozi prizadeva, da bi čim bolj zmanjšal število izpadov zaradi tehničnih napak, se lahko zgodi, da se določeni elektronski podatki ali informacije na našem spletišču pojavijo v datotekah ali formatih, ki niso povsem brez napak, kar lahko zmoti potek dela naše službe ali pripelje do izpadov. Prevajalski center zato zavrača vsakršno odgovornost za težave, ki jih povzroči uporaba teh ali katerih koli povezanih zunanjih spletnih strani.

Ta izjava pa nikakor ne omejuje odgovornosti Prevajalskega centra glede delovanja v nasprotju z zahtevami veljavne nacionalne zakonodaje, niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Prevajalski center je trdno zavezan varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v Prevajalskem centru izhaja iz Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

V zvezi s politiko varovanja posameznikov glede zbiranja osebnih podatkov v Prevajalskem centru je kot sestavni del vsakega posameznega postopka zbiranja podatkov na voljo dokument, ki pojasnjuje namen njihovega zbiranja.

Navedena splošna politika, ki zakonsko že ureja skupino institucionalnih spletnih strani Evropske unije, ki delujejo pod spletno domeno .eu, velja tudi za Prevajalski center.

Čeprav lahko po večini spletnih strani Prevajalskega centra brskate brez podajanja kakršnih koli osebnih informacij, boste morali v nekaterih primerih zaradi zagotavljanja elektronskih storitev po naročilu navesti določene osebne podatke.

Kadar se od vas zahtevajo take informacije, se z njimi ravna v skladu s politiko, opisano v zgoraj navedeni uredbi, njihova uporaba pa je opisana v posameznih izjavah o varovanju zasebnosti.

V zvezi z zgoraj navedenim velja naslednje:

za vsako posamezno elektronsko storitev nadzornik za varstvo podatkov ugotovi namene in način obdelave osebnih podatkov ter zagotavlja skladnost posamezne elektronske storitve z izjavo o varovanju zasebnosti;

znotraj vsake institucije deluje uradna oseba za varstvo podatkov, ki zagotavlja ustrezno izvajanje določb navedene uredbe in nadzornikom svetuje glede izpolnjevanja njihovih obveznosti (glej člen 24 uredbe);

evropski nadzornik nadzornik za varstvo podatkov deluje v vseh institucijah kot neodvisni nadzorni organ (glej člene od 41 do 45 uredbe).

Skupina institucionalnih spletnih strani Evropske unije, ki so na voljo na intranetu in internetu, vsebuje tudi povezave na spletne strani tretjih oseb. Ker nad temi stranmi nimamo nobenega nadzora, vam svetujemo, da si preberete njihove izjave o varovanju zasebnosti.

Kaj je elektronska storitev?

Elektronska storitev na spletišču Prevajalskega centra je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni strani in Prevajalskim centrom na drugi.

Spletišče Prevajalskega centra ponuja tri vrste elektronskih storitev:

  • informativne storitve, ki državljanom in podjetjem zagotavljajo preprost in učinkovit dostop do informacij, s čimer izboljšujejo učinkovitost, preglednost in razumevanje dejavnosti Prevajalskega centra;
  • interaktivne komunikacijske storitve, ki izboljšujejo stike z državljani in podjetji,  s čimer spodbujajo izmenjavo političnih mnenj in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij ter tako prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev Prevajalskega centra;
  • poslovne storitve, ki zagotavljajo dostop do vseh osnovnih oblik poslovanja in sodelovanja s Prevajalskim centrom, kot so na primer javna naročila, zaposlovanje ipd.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Spletne strani Prevajalskega centra imajo na voljo gumb „Contact“ (Kontakt), ki odpre vaš program za pošiljanje elektronskih sporočil in vam omogoča, da svoje sporočilo pošljete v poseben poštni predal.

Pri pošiljanju takega sporočila bodo zabeleženi in shranjeni zgolj tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za enostavnejše posredovanje odgovora.  Če vam ekipa, ki je pristojna za upravljanje zadevnega poštnega predala, ne more odgovoriti, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vam pa bo poslala elektronsko sporočilo, da vas seznani, kateri službi je posredovala vaše vprašanje. Elektronska sporočila, ki vsebujejo vprašanja in odgovore, bodo morda shranjena, da se postopek lažje spremlja, pošiljanje odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja pa poenostavi.

Če imate kakršna koli vprašanja glede obdelave svoje elektronske pošte in osebnih podatkov, nam jih sporočite, mi pa se bomo potrudili, da vam nanje ustrezno odgovorimo. .