Prevajalec za finski jezik

Temporary Agent Sklic CDT-AD5-2019/07 - Datum objave: 27/09/2019 - Rok za prijavo: 25/10/2019 Luxembourg

The Translation Centre is organising a selection procedure to establish a reserve list for the recruitment of temporary staff as translators with Finnish as principal language ("principal language" means mother tongue or a language of which the applicants have an equivalent command).

Objavljena prosta delovna mesta

Prevajalski center je večnacionalno in dinamično delovno okolje, ki priložnosti za zaposlitev ne ponuja samo jezikoslovcem, temveč tudi strokovnjakom na drugih poslovnih položajih v različnih oddelkih.

Zaposlovanje poteka na podlagi izbirnih postopkov. Izbrani kandidati se zaposlijo kot uradniki, začasni uslužbenci ali pogodbeni uslužbenci EU. Delovni in pogodbeni pogoji temeljijo na kadrovskih predpisih, ki se uporabljajo za institucije EU, in sicer Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Na razpise za prosta delovna mesta se lahko prijavijo vsi državljani držav članic EU.

Pripravništvo

Prevajalski center ponuja tudi pripravništva, zlasti študentom univerz iz držav članic EU in državljanom držav kandidatk, ki želijo spoznati njegova področja delovanja ter pridobiti osebno izkušnjo dela v večkulturnem in večjezičnem okolju.