Najsodobnejši računalniški programi in oprema so ključni za vsakodnevno delo Prevajalskega centra. Oddelek za informacijsko tehnologijo sestavljajo naslednje tri enote: služba za tehnično pomoč, enota za informacijsko-tehnološko infrastrukturo.

Enota za razvoj

Enota za razvoj razvija, namešča in vzdržuje računalniške programe in podatkovne zbirke, potrebne za delovanje Prevajalskega centra.

Skrbi tudi za informacijske rešitve in storitve, ki jih ni razvil Prevajalski center sam, temveč zunanji ponudniki storitev, na primer druge institucije ali zasebna podjetja, in pripomore k njihovemu preizkusu, vključitvi in uvedbi v informacijsko-tehnološko okolje Prevajalskega centra.

Služba za tehnično pomoč

Služba za tehnično pomoč je enotna kontaktna točka za zaposlene in zunanje uporabnike pri obravnavanju vseh vrst težav in zagotavljanju informacij v zvezi z različnimi področji informacijske tehnologije, kot so strojna oprema, programska oprema, telekomunikacije in infrastruktura. Odgovorna je za vso osebno strojno opremo, programsko opremo in poslovne rešitve ter zagotavlja skladno in zmogljivo informacijsko-tehnološko pomoč na vseh delovnih mestih.

Enota za informacijsko-tehnološko infrastrukturo

Enota za informacijsko-tehnološko infrastrukturo oskrbuje in vzdržuje centralizirane informacijsko-tehnološko infrastrukture, ki Prevajalskemu centru omogočajo, da doseže svoje cilje, ter z načrtom za neprekinjeno delovanje in obnovitev zagotavlja vzdržnost teh infrastruktur. Nadzoruje razpoložljivost in varnost podatkov, ki se nanašajo na Prevajalski center, in tistih, ki jih prejme od strank in partnerjev, ter upravlja podatkovna središča in storitve v oblaku, ki omogočajo shranjevanje in obdelavo podatkov za delovanje Prevajalskega centra. Ta enota opravlja vse svoje dejavnosti v tesnem sodelovanju z uradnim nadzornikom za varstvo podatkov, uradnikom za varnost in lokalnim uradnikom za varnost podatkov.