Benoît Vitale
Benoît Vitale, vršilec dolžnosti direktorja Prevajalskega centra od januarja 2019

Direktor Prevajalskega centra je zakoniti zastopnik agencije, ki poroča upravnemu odboru. Zadolžen je za vodenje in upravljanje Prevajalskega centra ter je med drugim odgovoren za:

  • pripravo in izvrševanje delovnega programa, proračuna in sklepov, ki jih sprejme upravni odbor;
  • izvajanje nalog, dodeljenih Prevajalskemu centru;
  • tekoče upravljanje;
  • vse kadrovske zadeve.

Direktorju pri njegovih nalogah pomagajo zaposleni v različnih oddelkih in enotah, kot je razvidno iz organizacijske sheme Prevajalskega centra.

Življenjepis direktorja

Izjava o interesih direktorja