Image
IAMLADP

Prevajalski center je dejaven tudi v mednarodnih forumih. Je član Mednarodnega letnega srečanja o jezikovnih ureditvah, dokumentaciji in publikacijah (v nadaljevanju: IAMLADP), največje mreže vodij mednarodnih organizacij, ki zaposlujejo ponudnike konferenčnih in jezikovnih storitev (predvsem prevajalce in tolmače). Srečanju IAMLADP predsedujejo Združeni narodi in predstavlja skupnost približno 10 000 jezikovnih strokovnjakov.

Splošni cilj srečanja IAMLADP je povečati učinkovitost, kakovost in stroškovno učinkovitost konferenčnih, jezikovnih in založniških storitev v vsaki sodelujoči organizaciji z zagotavljanjem edinstvenega foruma, v katerem lahko vodje teh organizacij izmenjujejo informacije, delijo izkušnje o politikah in praksah, združujejo sredstva za naloge v skupnem interesu ter spodbujajo usposabljanja in izmenjave uslužbencev.

Prevajalski center je za skupnost IAMLADP pripravil številne projekte usposabljanja, ki so bili v zadnjih letih na voljo več sto prevajalcem iz organizacij, ki so članice IAMLADP.