Osebni podatki
Svoje osebne podatke lahko kadar koli popravite. Če bi želeli, da jih popravimo, nas pisno obvestite na e-poštni naslov: cdt@cdt.europa.eu
Dokument(-i)
O zahtevanem(-ih) dokumentu(-ih) nam posredujte čim več podatkov. Če je podatkov namreč premalo, ga(jih) morda ne bomo mogli najti in zato ne bomo mogli obravnavati vašega zahtevka. Upoštevajte tudi, da lahko sicer navedete razloge za vaš zahtevek, vendar to ni nujno.
Zaželena jezikovna različica dokumenta(-ov)
(če dokument(-i) v tem jeziku obstaja(-jo))

Prevajalski center bo vaš zahtevek obravnaval v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145 z dne 31. 5. 2001, str. 43) in posebnimi določbami v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov Sveta, ko je določeno v Prilogi II k poslovniku Sveta - Sklep Sveta 2004/338/ES, Euratom (UL L 106 z dne 15 .4. 2004, str. 22). 

Varstvo podatkov: obdelavo osebnih podatkov, ki ste jih vpisali v obrazec zahtevka za dokumentacijo (ime in naslov) urejajo predpisi o varovanju podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uradni list L 8 z dne 12. 1. 2001, str. 1).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.