Postopki v teku

CDT-NET/2020

Datum objave: 21/02/2020 - Rok za prijavo: 31/07/2020

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Prevajalski center redno organizira razpise za zbiranje ponudb, na številnih področjih pa sodeluje v medinstitucionalnih razpisih.

Prevajalski center je v skladu z ustanovno uredbo (Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94) pravna oseba in lahko sklene pogodbena razmerja z zunanjimi ponudniki storitev.

Sklenitev pogodbe je mogoča le po uspešnem dokončanju strogih razpisnih postopkov v skladu s predpisi EU o javnem naročanju.

Zainteresirani zunanji ponudniki storitev, ki želijo oddati ponudbo, se morajo prijaviti na razpis, ki ga objavi Prevajalski center.

Vse informacije v zvezi z oddajo ponudb so navedene v obvestilih, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije, ali na tej spletni strani.

Vendar je treba upoštevati, da se spletišče Prevajalskega centra ne sme šteti kot nadomestilo za uradno objavo razpisa za zbiranje ponudb na spletišču TED, ki je spletna različica Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije, namenjena evropskim javnim naročilom.

Prevajalski center zato v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti glede vsebine spletišča.

Seznam tekočih razpisov (če so objavljeni) je naveden spodaj.