Finančné záležitosti

Stredisko zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje rozpočty vrátane opravných rozpočtov a ročnej účtovnej závierky. Je to v súlade so zásadou transparentnosti podľa článku 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách strediska. Rozpočet strediska obsahuje informácie o predpokladaných príjmoch a výdavkoch v konkrétnom roku, ako aj porovnania s predchádzajúcimi rokmi. Ročná účtovná závierka obsahuje finančné výkazy strediska a správy o plnení rozpočtu strediska.

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2025

Rozpočet na rok 2024

Opravný rozpočet č. 2/2023

Final accounts 2022

Opravný rozpočet č. 1/2023

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet na rok 2023

Opravný rozpočet č. 1/2022

Final accounts 2021

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet na rok 2022

Opravný rozpočet č. 2/2021

Final accounts 2020

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2017

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2022

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2021

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2020

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2017

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2016

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2015

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2014

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Rozpočet na rok 2020

Budget 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Opravný rozpočet č. 2/2020

Opravný rozpočet č. 2/2019

Opravný rozpočet č. 2/2015

Opravný rozpočet č. 2/2014

Opravný rozpočet č. 2/2013

Opravný rozpočet č 2/2012

Opravný rozpočet č. 1/2020

Opravný rozpočet č. 1/2019

Opravný rozpočet č 1/2016

Opravný rozpočet č.1/2015

Opravný rozpočet č. 1/2014

Opravný rozpočet č. 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

Rozpočet na rok 2019

Opravný rozpočet č. 1/2018

Final accounts 2017

Predbeţný rozpočet na rok 2019

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016

Rozpočet na rok 2018

Opravný rozpočet č. 1/2017

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012

Final accounts 2016

Predbeţný rozpočet na rok 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015

Final accounts 2013

Rozpočet na rok 2016

Opravný rozpočet č. 1/2011

Opravný rozpočet č. 1/2010