Titulkovanie je textové zobrazenie hovoreného jazyka vo videu tak, aby sa umožnila interpretácia textu na obrazovke. Táto služba môže zahŕňať tzv. spotting (časovanie titulkov), t. j. synchronizáciu titulkov s videom. Titulky možno poskytnúť iba v zdrojovom jazyku na videu alebo v jednom, či niekoľkých iných jazykoch, a dodávajú sa spolu s časovými kódmi, ktoré určujú, kedy presne sa titulok zobrazí a ako dlho bude na obrazovke zobrazený.