Image
CdT Management Board

 

Prekladateľské stredisko riadi správna rada. Každodenné činnosti vykonávajú zamestnanci v Luxemburgu pod dohľadom riaditeľky prekladateľského strediska.

Správnu radu tvoria zástupcovia všetkých členských štátov EÚ, Európskej komisie a inštitúcií, orgánov, agentúr a úradov, ktoré sú klientmi prekladateľského strediska.

Za predsedu správnej rady bol 1. marca 2022 vymenovaný  Christos Ellinides, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre preklad v Európskej komisii.

Životopis predsedu

Zoznam členov správnej rady

Pri vymenovaní do správnej rady musia jej členovia predložiť vyhlásenie o konflikte záujmov v súlade s politikou prekladateľského strediska v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov. Účelom tohto vyhlásenia je identifikovať všetky možné či skutočné konflikty záujmov ktoréhokoľvek člena v súvislosti s jeho členstvom v správnej rade a umožniť, aby prekladateľské stredisko mohlo v prípade potreby prijať primerané opatrenia.

Politika v oblasti konfliktu záujmov

Na nahliadnutie do vyhlásení o konflikte záujmov a životopisov členov správnej rady použite toto vyhľadávacie rozhranie:

Európska komisia

Merit-Ene Ilja
Riadny člen
Marcus Angioni
Náhradník
Christos Ellinides
Chairman

Európsky parlament

Valter Mavrič
Riadny člen
Véronique Rosenkranz
Náhradník

Rada Európskej únie

Katelijn Serlet
Riadny člen
Andreea Ivanescu
Náhradník

Súdny dvor Európskej únie

Thierry Lefèvre
Riadny člen
Jurga Haenel
Náhradník

Európska centrálna banka

Rossana Villani
Riadny člen

Európsky dvor audítorov

Pilar Calvo Fuentes
Riadny člen
Pawel Szuba
Náhradník

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Eleonora Di Nicolantonio
Riadny člen
Florence Melaerts
Náhradník

Európsky výbor regiónov

Eric Lavigne
Riadny člen
Elena Bravo Casado
Náhradník

Európska investičná banka

Maria Bühler
Riadny člen
Thierry Fontenelle
Náhradník

Európsky ombudsman

Marie-Pierre Darchy
Riadny člen
Alessandro Del Bon
Náhradník

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Niall McHale
Riadny člen
Rieke Arndt
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Nicole Romain
Riadny člen
Michail Beis
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Patrick Hamilton
Riadny člen

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Ingrida Taurina
Riadny člen

Európska obranná agentúra

Gianluca Serra
Riadny člen
David Peers
Náhradník

Európska agentúra pre lieky

Alexios Skarlatos
Riadny člen
Monica Buch Garcia
Náhradník

Európska chemická agentúra

Shay O’Malley
Riadny člen
John Wickham
Náhradník

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Christos Georgiadis
Riadny člen
Miguel Pereira
Náhradník

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Andrew Smith
Riadny člen
Mónika Azaola
Náhradník

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Dominika Lempicka-Fichter
Riadny člen
Steven Dunlop
Náhradník

Európska environmentálna agentúra

Katja Rosenbohm
Riadny člen
Gülcin Karadeniz
Náhradník

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Merit-Ene Ilja
Riadny člen

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

Merit-Ene Ilja
Riadny člen

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

Merit-Ene Ilja
Riadny člen

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP

Merit-Ene Ilja
Riadny člen

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Merit-Ene Ilja
Riadny člen

Európska výkonná agentúra pre výskum

Merit-Ene Ilja
Riadny člen

Železničná agentúra Európskej únie

Anna Gigantino
Riadny člen
Salvatore Ricotta
Náhradník

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

James Ramsey
Riadny člen
Alessandra Fantini
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre azyl

Anis Cassar
Riadny člen
Stephen Rizzo
Náhradník

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Karen Aimard
Riadny člen
Antje Daume
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Roeland Woldhuis
Riadny člen
Maria Molina-Sierra
Náhradník

Spoločný podnik pre európske železnice

Giorgio Travaini
Riadny člen

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

Eszter Karoliny
Riadny člen

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Sofia Sakali
Riadny člen
Cécile Beelaerts
Náhradník

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Mary McCaughey
Riadny člen
Ciara Burbridge
Náhradník

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Jane Shreckengost
Riadny člen

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Rosemary de Sousa
Riadny člen
Marie-Christine Ashby
Náhradník

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Francesco Mattina
Riadny člen

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Andrea di Carlo
Riadny člen
Inge Buffolo
Náhradník

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Dietrich Neumann
Riadny člen
Mirela Mladenova
Náhradník

Európska prokuratúra

Olivier Ramsayer
Riadny člen
Telemachos Telemachou
Náhradník

Belgicko

Andy Detaille
Riadny člen
Bernard Latour
Náhradník

Chorvátsko

Marija Kaluđer
Riadny člen
Tatjana Pantić Mikulić
Náhradník

Cyprus

Natassa Avraamides-Haratsi
Riadny člen
Demetris Hasikos
Náhradník

Dánsko

Yasmin Labeni Pedersen
Riadny člen
Nadja Schou Lauridsen
Náhradník

Estónsko

Mari Peetris
Riadny člen

Fínsko

Eeva Kaunismaa
Riadny člen

Francúzsko

Natacha Ficarelli
Riadny člen
Pierre-Louis Lobel
Náhradník

Grécko

Sofia Stamatelli
Riadny člen
Styliani Kromlidou
Náhradník

Holandsko

Wolfram Metz
Riadny člen
Teresa Morris-Drew
Náhradník

Írsko

Philip Grant
Riadny člen
Michael Williams
Náhradník

Litva

Andrius Pauga
Riadny člen
Aleksas Dambrauskas
Náhradník

Lotyšsko

Māris Baltiņš
Riadny člen
Arturs Krastiņš
Náhradník

Luxembursko

Jean Olinger
Riadny člen
Nathalie Grignard
Náhradník

Maďarsko

Endre Gáspár
Riadny člen

Malta

Julie Bonello
Riadny člen
Donatienne Spiteri
Náhradník

Nemecko

Matthias Gruber
Riadny člen
Roland Schmieger
Náhradník

Poľsko

Kinga Drożdżal
Riadny člen
Justyna Cichowska
Náhradník

Portugalsko

Carlos Duarte
Riadny člen
Filipe Honrado
Náhradník

Rakúsko

Ulrike Köhler
Riadny člen

Rumunsko

Mihai Constandache
Riadny člen

Slovensko

Roman Suchý
Riadny člen

Slovinsko

Boštjan Zupančič
Riadny člen
Jana Zidar Forte
Náhradník

Španielsko

Alicia Cocero
Riadny člen
Carlos Moreno
Náhradník

Švédsko

Marie Van Dorrestein
Riadny člen
Jeffrey Ganellen
Náhradník

Taliansko

Filippo Ghersini
Riadny člen