Image
CdT Management Board

 

Prekladateľské stredisko riadi správna rada. Každodenné činnosti vykonávajú zamestnanci v Luxemburgu pod dohľadom riaditeľky prekladateľského strediska.

V správnej rade prekladateľského strediska majú svoje zastúpenie členské štáty EÚ, Európska komisia a väčšina jeho klientov. Táto správna rada je zložená z riadnych členov a náhradníkov:

Pri vymenovaní do správnej rady musia jej členovia predložiť vyhlásenie o konflikte záujmov v súlade s politikou prekladateľského strediska v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov. Účelom tohto vyhlásenia je identifikovať všetky možné či skutočné konflikty záujmov ktoréhokoľvek člena v súvislosti s jeho členstvom v správnej rade a umožniť, aby prekladateľské stredisko mohlo v prípade potreby prijať primerané opatrenia.

Na nahliadnutie do vyhlásení o konflikte záujmov a životopisov členov správnej rady použite toto vyhľadávacie rozhranie:

Agentúra Európskej únie pre azyl

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

Eszter Karoliny
Full member

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Juhan Lepassaar
Full member

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Patrick Hamilton
Full member

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Nicole Romain
Full member
Michail Beis
Alternate member

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Andrew Smith
Full member
Mónika Azaola
Alternate member

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Niall McHale
Full member
Rieke Arndt
Alternate member

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Guillaume de Roquigny-Iragne
Full member
Miguel Pereira
Alternate member

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Erja Kaikkonen
Full member
Cécile Beelaerts
Full member

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Dominika Lempicka-Fichter
Full member

Európska prokuratúra

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Marcus Angioni
Full member

Európska výkonná agentúra pre výskum

Marcus Angioni
Full member

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

Marcus Angioni
Full member

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

Marcus Angioni
Full member

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Európsky inovačný a technologický inštitút

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Jane Shreckengost
Full member

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Spoločný podnik pre európske železnice

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Francesco Mattina
Full member

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP

Marcus Angioni
Full member

Železničná agentúra Európskej únie

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Rada Európskej únie

Katelijn Serlet
Alternate member

Belgicko

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Cyprus

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Dánsko

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Estónsko

Mari Peetris
Full member

Fínsko

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Francúzsko

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Grécko

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Holandsko

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Írsko

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Litva

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Lotyšsko

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Luxembursko

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Maďarsko

Endre Gáspár
Full member

Malta

Donatienne Spiteri
Alternate member

Nemecko

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Poľsko

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Portugalsko

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

Rakúsko

Ulrike Köhler
Full member

Rumunsko

Mihai Constandache
Full member

Slovensko

Roman Suchý
Full member

Slovinsko

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

Španielsko

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

Švédsko

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member

Taliansko

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member