Machine Learning Specialist

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2020/02 - Dátum uverejnenia: 24/03/2020 - Dátum uzávierky: 27/04/2020 Luxembourg

Portuguese translator (AD6)

Internal competition Značka CDT/CI/2020/01 - Dátum uverejnenia: 16/03/2020 - Dátum uzávierky: 17/04/2020 Luxembourg

ÍRSKY PREKLADATEĽ

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2020/01 - Dátum uverejnenia: 10/03/2020 - Dátum uzávierky: 07/04/2020 Luxembourg

Trainee positions in 2020

Traineeship Značka Traineeships 2020 - Dátum uverejnenia: 09/03/2020 - Dátum uzávierky: 31/03/2020 Luxembourg

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2020...

>> more information

Related documents

Voľné miesta

Prekladateľské stredisko (CdT) je nadnárodné a dynamické pracovisko. Ponúka pracovné príležitosti pre odborníkov v jazykovej oblasti, ako aj pre odborníkov v ďalších podnikových funkciách v rámci svojich rôznych oddelení.

Noví zamestnanci sa prijímajú na základe výberového konania. Úspešným uchádzačom ponúkame zmluvy pre úradníkov EÚ, dočasných zamestnancov alebo zmluvných zamestnancov. Pracovné a zmluvné podmienky sú založené na pravidlách zamestnancov platných pre inštitúcie EÚ, konkrétne ide o Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Voľné miesta sú otvorené pre občanov členských štátov EÚ.

Stáže

Stredisko ponúka tiež stáže, a to najmä študentom univerzít z členských štátov EÚ a štátnym príslušníkom kandidátskych krajín, ktorí chcú nadobudnúť poznatky o oblastiach činnosti strediska a získať osobnú skúsenosť z multikultúrneho a viacjazyčného prostredia.