FRANCÚZSKY PREKLADATEĽ

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2019/02 - Dátum uverejnenia: 12/06/2019 - Dátum uzávierky: 10/07/2019 Luxembourg

Hlavný účtovník

Temporary Agent Značka CDT-AD8-2019/01 - Dátum uverejnenia: 28/05/2019 - Dátum uzávierky: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Značka - Dátum uverejnenia: 23/05/2019 - Dátum uzávierky: 25/06/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Voľné miesta

Prekladateľské stredisko (CdT) je nadnárodné a dynamické pracovisko. Ponúka pracovné príležitosti pre odborníkov v jazykovej oblasti, ako aj pre odborníkov v ďalších podnikových funkciách v rámci svojich rôznych oddelení.

Noví zamestnanci sa prijímajú na základe výberového konania. Úspešným uchádzačom ponúkame zmluvy pre úradníkov EÚ, dočasných zamestnancov alebo zmluvných zamestnancov. Pracovné a zmluvné podmienky sú založené na pravidlách zamestnancov platných pre inštitúcie EÚ, konkrétne ide o Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Voľné miesta sú otvorené pre občanov členských štátov EÚ.

Stáže

Stredisko ponúka tiež stáže, a to najmä študentom univerzít z členských štátov EÚ a štátnym príslušníkom kandidátskych krajín, ktorí chcú nadobudnúť poznatky o oblastiach činnosti strediska a získať osobnú skúsenosť z multikultúrneho a viacjazyčného prostredia.