Kariéra v prekladateľskom stredisku umožňuje úspešným uchádzačom pracovať v multikultúrnom prostredí pre agentúru EÚ,  ktorá svojim klientom poskytuje preklad a súvisiace jazykové služby, čím podporuje účinnú komunikáciu so všetkými európskymi občanmi v ich vlastnom jazyku.

Prekladateľské stredisko robí nábor zamestnancov predovšetkým prostredníctvom výberových konaní na miesta dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Aktuálne oznamy o voľných pracovných miestach sú uvedené v dolnej časti tejto stránky.

Kancelárie strediska sa nachádzajú v Luxemburgu (pozrite si video o pracovných a životných podmienkach v Luxembursku).

Ponúkate jazykové služby a chceli by ste s nami spolupracovať?

Vo všeobecnosti spolupracujeme s externými prekladateľskými agentúrami a profesionálnymi prekladateľmi na základe rámcových zmlúv uzatvorených po výberovom konaní v nadväznosti na výzvu na predkladanie ponúk. Zoznam výziev na predkladanie ponúk je uvedený na našom webovom sídle v časti: Verejné obstarávanie.

Oddelenie riadenia pracovných postupov, ktoré zabezpečuje využívanie externých zdrojov, niekedy objednáva externé jazykové služby prostredníctvom konkrétnych zmlúv. Ak potrebujete viac informácií, pozrite si naše webové sídlo: Máte záujem o spoluprácu?

Aktuálne oznamy o voľných pracovných miestach

Momentálne nie sú žiadne pracovné ponuky.
Momentálne nie sú žiadne výzvy na predkladanie ponúk ani rokovacie konania.
Momentálne nie sú žiadne výzvy na predkladanie ponúk.
Momentálne nie sú žiadne rokovacie konania.
Žiaden výsledok.