Úloha prekladateľského strediska sa oficiálne rozšírila v roku 1995 novelou jeho zakladajúceho nariadenia s cieľom posilniť medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti prekladu:

  • Po prvé, stredisku sa umožnilo rozšíriť prekladateľské a súvisiace činnosti na tie inštitúcie a orgány EÚ, ktoré majú vlastnú prekladateľskú službu. Tento druh spolupráce je dobrovoľný, ale stredisku umožňuje prevziať prípadnú prebytočnú prácu z týchto inštitúcií.
  • Po druhé, stredisko dostalo za úlohu v rámci medziinštitucionálnej spolupráce racionalizovať pracovné metódy a dosiahnuť globálne úspory z rozsahu.

Stredisko je preto riadnym členom Medziinštitucionálneho výboru pre preklad a tlmočenie (ICTI), čo je fórum pre spoluprácu medzi útvarmi prekladateľských služieb inštitúcií a orgánov EÚ. Zástupcovia strediska sa pravidelne stretávajú s kolegami z prekladateľských služieb ostatných inštitúcií, rokujú o záležitostiach spoločného záujmu (prijímanie a výmeny zamestnancov, odborná príprava, jazykové technológie atď.) a prijímajú rozhodnutia o spoločných projektoch (ktoré zahŕňajú medziinštitucionálne nástroje, napr. terminologickú databázu IATE, systém strojového prekladu eTranslation a prekladovú pamäť Euramis).