Image
IATE

Projekt IATE (interaktívna terminológia pre Európu), ktorý prekladateľské stredisko začalo v roku 1999, zaznamenal významný úspech v oblasti medziinštitucionálnej spolupráce. IATE je v súčasnosti najväčšou terminologickou databázou na svete približne s 8 miliónmi výrazov v 24 úradných jazykoch EÚ. V roku 2020 sa vo verejnej verzii zaznamenalo 36,5 milióna vyhľadávaní a v internej verzii (prístupnej len zamestnancom EÚ) 21 miliónov vyhľadávaní. 

IATE je verejnosti dostupná od roku 2007 a spája terminologické zdroje všetkých prekladateľských oddelení inštitúcií, úradov a agentúr EÚ. Prekladateľské stredisko riadi technické hľadiská projektu v mene partnerov projektu, ktorým sú prekladateľské oddelenia Európskej komisie, Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru/Výboru regiónov, Súdneho dvora, Európskej investičnej banky a Európskej centrálnej banky. Pred začatím tohto projektu mala väčšina týchto inštitúcií svoju vlastnú databázu termínov, zatiaľ čo v súčasnosti sú všetky ich terminologické databázy spojené v jednej spoločnej terminologickej databáze IATE.

Novým medzníkom pre IATE sa stal rok 2018, keď bola uvedená do prevádzky jej úplne nová verzia. Nástroj bol kompletne prepracovaný s využitím nových technológií a ponúkol väčšiu interoperabilitu s nástrojmi tretích strán. Novinkou bol tiež jeho vzhľad a dojem, ktorý vytváral u používateľov, ako aj dôraz na jeho prístupnosť a prispôsobivosť na použitie na rôznych zariadeniach.

Ďalšie informácie