Klienti prekladateľského strediska sú rozptýlení po celej Európe a špecializujú sa v rôznych oblastiach (napr. vzdelávanie, zamestnanosť, kultúra, doprava, výskum a inovácia, sociálne veci, životné prostredie, energetika, chémia, vlastnícke práva, právo, rozpočet a financie, zahraničná a bezpečnostná politika, policajná a justičná spolupráca, verejné zdravie a ochrana spotrebiteľa). Prekladateľské stredisko poskytuje jazykové služby v 24 úradných jazykoch EÚ a na požiadanie aj v jazykoch krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Konkrétne ponúka tieto služby: