Jazykové konzultácie

Jazyková konzultácia spočíva v analýze jazykových potrieb zákazníka v záujme vývoja riešení, ktoré optimalizujú proces prekladu. Môže to zahŕňať poskytnutie podpory pri vypracúvaní dokumentov, analýzu skupín špecifických dokumentov s cieľom identifikovať časti textov, ktoré sa opakujú alebo sú podobné a ktoré je možné zosúladiť vo vzorových dokumentoch, a tým umožniť zníženie nákladov, alebo analýzu postupov práce na dokumentoch. Pracovná záťaž spojená s poskytovaním tejto služby vo veľkej miere závisí od zložitosti každého projektu.