Organizațiile care funcționează bine au în general în centrul operațiunilor o singură entitate, cu rol de forță motrice. La Centrul de Traduceri, aceasta este departamentul Asistență traduceri.

Departamentul este format din secția Gestionarea fluxului de lucru, secția Soluții lingvistice avansate și grupul interinstituțional IATE.

Secția Gestionarea fluxului de lucru

Secția Gestionarea fluxului de lucru este singurul punct de contact operațional pentru clienți. Ca atare, răspunde de prelucrarea sistematică a cererilor de servicii lingvistice, de la primirea cererii până la livrarea produsului final. De asemenea, tratează feedbackurile de la clienți.
Membrii secției au următoarele sarcini:

 • preluarea, analiza și validarea cererilor, prin negociere cu clienții, dacă este necesar;
 • alocarea sarcinilor de traducere, revizie, redactare și cercetare terminologică traducătorilor interni și externi;
 • asigurarea formei editabile a fișierelor de tradus și a formatului corect al documentelor înainte de predarea lor;
 • utilizarea instrumentelor de tehnologie a limbajului pentru pretratarea completă a fișierelor primite;
 • livrarea produselor la clienți în termenul convenit și în forma solicitată;
 • compilarea informațiilor necesare pentru facturarea serviciilor furnizate;
 • tratarea feedbackului de la clienți prin funcționalitatea de solicitare a versiunii corectate (CVR).

Secția este și coordonatorul portalului pentru clienți.

Secția oferă asistență lingvistică și tehnică pentru traducători de-a lungul întregului flux de lucru pentru traducere. În plus, furnizează cursuri de formare în diferite domenii de care se ocupă (de exemplu, utilizarea tehnologiei).

Secția Soluții lingvistice avansate

Secția Soluții lingvistice avansate este alcătuită din mai multe subgrupuri:

 • Echipa Tehnologia limbajului, care monitorizează tendințele și inovațiile din sectorul serviciilor lingvistice, analizează modalitatea optimă prin care Centrul poate veni în sprijinul clienților săi în ceea ce privește nevoile de comunicare și dezvoltă și oferă asistență pentru serviciile de traducere automată și de recunoaștere automată a vorbirii;
 • Echipa Gestionare terminologie, care furnizează și întreține resursele și instrumentele lingvistice specializate în domeniul terminologiei;
 • Echipa Mărci UE și desene și modele industriale, care gestionează întregul flux de lucru pentru traducerea mărcilor UE și a desenelor și modelelor industriale;
 • Biroul Gestionare proiecte (PMO), care coordonează proiectele strategice din diferite departamente și secții ale Centrului, asigurând astfel punerea în aplicare cu succes și în mod durabil de soluții profesionale eficiente și ducând la furnizarea de servicii mai bune atât pentru clienți, cât și pentru membrii personalului.

Grupul interinstituțional IATE

Grupul interinstituțional IATE și coordonatoarea EurTerm (platforma interinstituțională colaborativă pentru terminologi) sunt găzduite de Centru în numele partenerilor proiectului IATE