Departamentul Traduceri este cel mai mare departament al Centrului de Traduceri, aici lucrând peste jumătate din personalul Centrului. Este format din trei secții lingvistice.

Traducătorii (grupurile de limbi)

Fiecare grup de limbi este împărțit în echipe de traducere, câte una pentru fiecare dintre limbile oficiale ale UE. Dimensiunea fiecărei echipe diferă în funcție de volumul de lucru specific fiecărei limbi-țintă. Toți traducătorii traduc în limba lor maternă; ei au diferite profiluri de pregătire universitară, majoritatea în domenii lingvistice.

Traducătorii beneficiază de formare pe toată durata activității profesionale în cadrul Centrului, atât în ceea ce privește învățarea limbilor străine (extinderea competențelor lingvistice și învățarea altor limbi), cât și în ceea ce privește activitățile specifice relației cu clienții.

Traducătorii interni se ocupă de traducerea și revizia documentelor și a mărcilor. De asemenea, ei subtitrează materiale video, întocmesc glosare și contribuie la baza de date terminologică interinstituțională IATE.

În calitate de lingviști, traducătorii interni garantează calitatea lingvistică a traducerilor efectuate. Acest lucru este valabil atât în cazul textelor traduse intern, cât și al celor externalizate către furnizorii externi specializați de servicii lingvistice.

Prin modelul său de activitate bazat pe externalizare și controlul calității la nivel intern, Centrul a devenit un punct de referință în ceea ce privește toate aspectele activității de revizie a traducerilor.