Documente financiare

Centrul publică pe site-ul său toate bugetele, inclusiv eventualele bugete rectificative, precum și conturile anuale. Acest demers se realizează în virtutea principiului transparenței enunțat la articolul 31 din Regulamentul financiar al Centrului. Bugetul Centrului cuprinde informații privind veniturile și cheltuielile preconizate pentru un anumit exercițiu financiar, precum și comparații cu exercițiile anterioare. Conturile anuale cuprind situațiile financiare ale Centrului și rapoartele privind execuția bugetară a acestuia.

Proiect preliminar de buget 2025

Buget 2024

Buget rectificativ nr. 2/2023

Final accounts 2022

Buget rectificativ nr. 1/2023

Proiect preliminar de buget 2024

Buget 2023

Bugetul rectificativ 1/2022

Final accounts 2021

Proiect preliminar de buget 2023

Buget 2022

Buget rectificativ nr. 2/2021

Final accounts 2020

Buget 2021

Buget 2017

Proiect preliminar de buget 2022

Proiect preliminar de buget 2021

Proiect preliminar de buget 2020

Proiect preliminar de buget 2017

Proiect preliminar de buget 2016

Proiect preliminar de buget 2015

Proiect preliminar de buget 2014

Proiect preliminar de buget 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Buget 2020

Budget 2015

Buget 2014

Buget 2013

Buget 2012

Buget rectificativ nr. 2/2020

Buget rectificativ nr. 2/2019

Buget rectificativ nr. 2/2015

Buget rectificativ nr. 2/2014

Buget rectificativ nr. 2/2013

Buget rectificativ nr. 2/2012

Buget rectificativ nr. 1/2020

Buget rectificativ nr. 1/2019

Buget rectificativ nr.1/2016

Buget rectificativ nr. 1/2015

Buget rectificativ nr. 1/2014

Bugetul rectificativ 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

buget 2019

Buget rectificativ nr. 1/2018

Final accounts 2017

Buget preliminar 2019

Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

Buget 2018

Buget rectificativ nr. 1/2017

Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013

Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012

Final accounts 2016

Buget preliminar 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Raportul privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

Final accounts 2013

Buget 2016

Buget rectificativ nr. 1/2011

Buget rectificativ nr. 1/2010