Comitetul de personal este un comitet statutar care reprezintă interesele angajaților Centrului în fața conducerii și asigură contactul permanent dintre conducere și personal.

Acest comitet contribuie la buna funcționare a Centrului, oferind personalului o cale de exprimare a opiniilor. La nivel general, el funcționează prin apărarea intereselor personalului în ansamblu, iar la nivel individual – prin oferirea de asistență angajaților care întâmpină probleme în activitatea cotidiană. Comitetul este ales de personal și este alcătuit din cinci membri și cinci membri supleanți, cu un mandat de trei ani. Principalele sale responsabilități sunt:

  • să emită avize cu privire la chestiuni administrative și legate de personal (dispozițiile generale de aplicare, planul privind politica de personal etc.);
  • să numească reprezentanți în cadrul procedurilor de selecție destinate recrutării de noi angajați;
  • să prezinte propuneri privind organizarea și funcționarea Centrului, precum și privind îmbunătățirea condițiilor de muncă sau a condițiilor generale de viață ale personalului;
  • să participe activ la discuțiile privind politica de personal în ansamblu, prin intermediul Adunării comitetelor de personal ale agențiilor (AASC);
  • să participe la organismele de protecție socială instituite de Centru pentru personalul său, de exemplu la Comitetul interinstituțional pentru activități sociale.