Traducerea documentelor

Traducerea este redarea sensului din limba sursă în limba țintă pentru a produce un text care respectă pe deplin regulile gramaticale ale limbii țintă și instrucțiunile primite cu ocazia alocării proiectului de traducere. „Limba sursă” este limba în care este scris textul original (denumit și „text sursă”), iar „limba țintă” este cea în care se traduce textul sursă. Documentele sunt prelucrate în prealabil pentru a identifica materialul repetitiv și a facilita reutilizarea conținutului din memoriile de traducere (MT) ale Centrului și pentru a beneficia de utilizarea motoarelor de traducere automată (TA), cu excepția cazului în care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  • documente foarte urgente;
  • documente urgente cu format specific care necesită operațiuni specifice de prelucrare prealabilă.

Cererile de traducere care îndeplinesc condițiile necesare pentru utilizarea motoarelor de traducere automată personalizate ale Centrului sunt prelucrate automat în prealabil cu aceste motoare și beneficiază de prețuri reduse pentru diversele termene de execuție. Lingviștii Centrului fac post-editarea completă a acestor documente pretraduse, pentru ca rezultatul final să fie în întregime comparabil cu rezultatul obținut prin traducerea tradițională (adică de către un traducător care realizează traducerea folosind un instrument cu memorie de traducere combinat cu traducerea automată).

Revizia traducerilor

Revizie înseamnă verificarea unei traduceri din punctul de vedere al adecvării la scopul convenit, prin compararea textelor sursă și țintă și prin efectuarea de corecturi, dacă este necesar. Centrul oferă servicii de revizie a documentelor traduse. Totuși, în cazul în care traducătorul consideră, pe parcursul reviziei, că traducerea de revizuit trebuie reformulată în mod substanțial, Centrul poate să refuze solicitarea de efectuare a reviziei și să recomande clientului să înainteze o solicitare de traducere în locul celei de revizie.

Traducere „Paste ‘n’ Go”

„Paste 'n' Go” este un serviciu de traducere pentru texte de până la patru pagini (6 000 de caractere), cu opțiuni simple de formatare, în cadrul căruia pregătirea pentru traducere și verificarea tehnică finală sunt complet automatizate. În loc să încarce fișierele, clienții lipesc pur și simplu textul pe care îl doresc tradus într-un câmp specific al portalului pentru clienți și, la livrarea textului tradus, îl copiază înapoi în sistemele lor.

Traducere automată

Acesta este un serviciu complet automat de traducere a documentelor, care utilizează o combinație de memorii de traducere ale Centrului și de motoare de traducere automată personalizate, fără niciun control al calității din partea traducătorilor și fără pregătirea documentelor sursă pentru prelucrare tehnică sau formatare.

Post-editare ușoară a rezultatelor traducerii automate neurale

Acesta este un serviciu de traducere în cadrul căruia prin post-editare umană se îmbunătățește rezultatul traducerii automate. Serviciul include redactarea, modificarea și/sau corectarea traducerilor automate atunci când textul final nu este destinat publicării și are ca scop principal „redarea per se” a informațiilor, adică comunicarea sensului esențial fără o traducere neapărat perfectă în limba țintă. Astfel se va obține un text inteligibil, în care nicio informație importantă nu a fost omisă din greșeală și nu a fost adăugată nicio informație incorectă.

Traducere de pagini web

Centrul oferă servicii de traducere de pagini web din 2015 și a câștigat Premiul Ombudsmanului European pentru bună administrare (categoria: „Excelență în servicii orientate spre cetățeni/clienți”) în 2017 pentru soluția pusă în aplicare împreună cu EUIPO și EU-OSHA pentru a facilita gestionarea site-urilor multilingve. De atunci, serviciul a fost îmbunătățit considerabil, întrucât Centrul și-a reproiectat complet modulul de traducere a paginilor web pentru site-urile bazate pe Drupal. Modulul funcționează acum cu Drupal 7, 8 și 9, a fost validat de Direcția Generală Informatică (DIGIT) a Comisiei și poate fi descărcat de pe platforma Drupal.org.

Traducerea mărcilor UE, a cererilor depuse în temeiul PM și a DMIC

Traducerea mărcilor Uniunii Europene (mărci UE), a cererilor depuse în temeiul Protocolului de la Madrid (PM) și a desenelor și modelelor industriale comunitare (DMIC) înregistrate se referă la traducerea textelor tehnice standardizate din domeniul proprietății industriale/intelectuale, care constau în liste de produse și servicii bazate pe Clasificarea internațională a produselor și serviciilor pentru înregistrarea mărcilor (Clasificarea de la Nisa) utilizată de OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) sau pe Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale (Clasificarea de la Locarno).

Modificarea traducerilor

Modificarea se referă la introducerea unor modificări într-un text tradus anterior. Atunci când solicită o modificare, clientul trebuie să prezinte un document care să indice toate modificările aduse textului anterior, inclusiv adăugirile și eliminările, precum și versiunea lingvistică anterioară (versiunile lingvistice anterioare) a (ale) documentului (documentelor) care urmează să fie modificat (modificate). Traducătorii din cadrul Centrului adaptează traducerile în conformitate cu modificările aduse originalului.