Înființat în 1994, Centrul de Traduceri livrează în prezent, în medie, 700 000 de pagini anual unui număr de peste 65 de clienți din întreaga Europă. Centrul s-a dezvoltat constant, în paralel cu creșterea numărului de limbi oficiale ale Uniunii Europene și a numărului de clienți din domenii foarte specializate. De-a lungul timpului, Centrul de Traduceri a învățat să răspundă nevoilor tot mai complexe ale clienților în ceea ce privește formatul fișierelor, termenele de predare, domeniile de specializare ale acestora sau numeroasele combinații lingvistice necesare (aproximativ 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

La 28 noiembrie 1994, Consiliul Uniunii Europene adoptă Regulamentul (CE) nr. 2965/94 de înființare a Centrului de Traduceri.


1995
11

limbi oficiale ale Uniunii Europene

20 000

de pagini traduse

7

clienți

În 1995 este adoptat un regulament de modificare cu scopul de a extinde portofoliul de clienți și de a conferi Centrului un rol în cooperarea interinstituțională.

1996

Centrul începe să traducă primele mărci comunitare pentru Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI).


1997
timeline info

Centrul se mută din birourile sale aflate în centrul orașului Luxemburg și se instalează în clădirea Nouvel Hémicycle din cartierul Kirchberg al Luxemburgului, unde se găsesc majoritatea instituțiilor UE.


1998
200 000

de pagini traduse

12

clienți

2001
timeline info

Este pus în funcțiune sistemul Flosys. Acesta reprezintă un instrument IT de ultimă generație dezvoltat în cadrul Centrului, care gestionează întregul flux al activității de traducere – din momentul în care clientul trimite un document Centrului și până la livrarea versiunilor traduse ale documentului respectiv.

Centrul lansează programul Nemo de gestionare a procesului de traducere a mărcilor comunitare.


2002
1 000 000

de pagini traduse

2003
timeline info

Fundația Europeană pentru Managementul Calității (EFQM) recunoaște „angajamentul Centrului față de excelența în Europa”.


timeline info

Centrul este desemnat inițiator și administrator al proiectului IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa), baza de date terminologică comună a tuturor instituțiilor și organismelor Uniunii Europene.


2004
20

de limbi oficiale ale Uniunii Europene

Extinderea de tip „Big Bang” a Uniunii Europene în 2004, care aproape că dublează numărul de limbi oficiale ale Uniunii (de la 11 la 20), marchează începutul unei noi ere pentru Centrul de Traduceri.

2005

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a existenței sale, Centrul organizează o conferință intitulată „Multilingvism cu orice preț”.


2007
23

de limbi oficiale ale Uniunii Europene

Centrul își mai adaugă în portofoliu câteva limbi oficiale ale Uniunii Europene odată cu aderarea Bulgariei și a României la UE și cu adoptarea limbii irlandeze ca limbă oficială a Uniunii, deși aceasta face obiectul unei derogări.

Baza de date terminologică interinstituțională a Uniunii Europene, IATE, este pusă la dispoziția publicului larg.

2010
timeline info

Centrul organizează conferința intitulată „Limba Europei. Traduceri pentru UE” cu ocazia celei de a 15-a aniversări a existenței sale.

Centrul înlocuiește instrumentul Nemo cu fluxul de lucru Tr@Mark pentru gestionarea procesului de traducere a mărcilor comunitare.


2011

 Centrul lansează ECHA-term, o bază de date terminologică multilingvă online dezvoltată pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice.


2013
8 000 000

de pagini traduse

24

de limbi oficiale ale Uniunii Europene, incluzând acum și croata

timeline info

Centrul se mută la sediul său actual din clădirea Drosbach situată în orașul Luxemburg și încheie un acord de sediu cu Marele Ducat al Luxemburgului.


2015
9 000 000

de pagini traduse

61

de clienți

2016
64

de clienți

timeline info

Centrul lansează eCdT, noul sistem personalizat de gestionare a fluxului activității de traducere care înlocuiește sistemul anterior, Flosys.