Image
CdT Management Board

 

Centrul de Traduceri este condus de un Consiliu de administrație. Activitățile sale curente sunt realizate de propriul personal, la sediul său din Luxemburg, și sunt supravegheate de directorul Centrului.

Statele membre ale UE, Comisia Europeană și cea mai mare parte a clienților Centrului sunt reprezentați în Consiliul de administrație al Centrului, alcătuit din membri titulari și membri supleanți:

La numirea în Consiliul de administrație, membrii trebuie să depună o declarație de interese conformă cu politica Centrului privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Scopul acestei declarații este să identifice un eventual conflict de interese potențial sau efectiv al oricărui membru în legătură cu calitatea de membru în Consiliul de administrație și să permită Centrului să ia măsuri corespunzătoare, dacă este necesar.

Pentru a consulta declarațiile de interese și CV-urile membrilor Consiliului de administrație, vă rugăm să utilizați interfața de interogare de mai jos:

Agenția Europeană de Apărare

Dimitri Nicolaides
Membru plin
Bronislava Ouaki
Membru supleant

Agenția Europeană de Mediu

Katja Rosenbohm
Membru plin
Gülcin Karadeniz
Membru supleant

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Niall McHale
Membru plin
Rieke Arndt
Membru supleant

Agenția Europeană pentru Medicamente

Alexios Skarlatos
Membru plin
Monica Buch Garcia
Membru supleant

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Guillaume de Roquigny-Iragne
Membru plin
Miguel Pereira
Membru supleant

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Shay O’Malley
Membru plin
John Wickham
Membru supleant

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Andrew Smith
Membru plin
Mónika Azaola
Membru supleant

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Steven Dunlop
Membru supleant

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

Christos Ellinides
Membru plin
Marcus Angioni
Membru supleant

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Nicole Romain
Membru plin
Michail Beis
Membru supleant

Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial

Patrick Hamilton
Membru plin

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică

Juhan Lepassaar
Membru plin

Banca Centrală Europeană

Rossana Villani
Membru plin

Banca Europeană de Investiții

Maria Bühler
Membru plin
Thierry Fontenelle
Membru supleant

Comisia Europeană

Christos Ellinides
Membru plin
Marcus Angioni
Membru supleant

Comitetul Economic și Social European

Anna Redstedt
Membru plin
Florence Melaerts
Membru supleant

Comitetul European al Regiunilor

Ineta Strautina
Membru plin
Ani Damyanova
Membru supleant

Curtea de Conturi Europeană

José Ortiz Pintor
Membru plin
Pawel Szuba
Membru supleant

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Thierry Lefèvre
Membru plin
Jurga Haenel
Membru supleant

Ombudsmanul European

Marie-Pierre Darchy
Membru plin
Alessandro Del Bon
Membru supleant

Parlamentul European

Valter Mavrič
Membru plin
Véronique Rosenkranz
Membru supleant