Informațiile publicate pe acest site fac obiectul unei clauze de declinare a responsabilității, al unui aviz privind drepturile de autor și al normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Clauză de declinare a responsabilității

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene administrează acest site pentru a extinde accesul liber al publicului la informații privind agenția și activitățile acesteia în general. Scopul nostru este ca aceste informații să fie întotdeauna actuale și corecte. Dacă ne sunt aduse la cunoștință erori, vom încerca să le corectăm.

Cu toate acestea, Centrul de Traduceri nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la informațiile prezentate pe acest site.

Aceste informații:

  • au doar un caracter general și nu fac referire la circumstanțele specifice ale unei anumite persoane sau entități;
  • nu sunt în mod necesar cuprinzătoare, complete, exacte sau actualizate;
  • conțin uneori linkuri către site-uri externe asupra cărora Centrul de Traduceri nu deține niciun control și pentru care Centrul de Traduceri nu își asumă nicio răspundere;
  • nu reprezintă consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de recomandări specifice, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să rețineți că nu se poate garanta că un document disponibil online reproduce exact un text adoptat oficial. Numai legislația Uniunii Europene publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Obiectivul Centrului de Traduceri este să reducă la minimum disfuncționalitățile cauzate de erori de natură tehnică.   Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care nu sunt lipsite de erori și nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate în vreun fel de asemenea probleme.  Centrul de Traduceri nu își asumă nicio răspundere cu privire la asemenea probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricăror site-uri externe către care există linkuri.

Prezenta clauză de declinare a responsabilității nu are drept scop limitarea răspunderii Centrului de Traduceri contrar condițiilor stabilite în legislația națională aplicabilă, nici excluderea răspunderii sale în cazurile care nu pot fi excluse în temeiul respectivei legislații.

Declarație privind protecția datelor

Centrul de Traduceri se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor.

Protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de Traduceri se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

În ceea ce privește politica Centrului privind viața privată în momentul colectării datelor cu caracter personal, în cadrul fiecărei proceduri de colectare a datelor se furnizează un document explicativ.

Această politică generală care este deja utilizată în egală măsură de toate site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului europa.eu se aplică și Centrului de Traduceri.

Deși puteți naviga pe majoritatea site-urilor Centrului de Traduceri fără a furniza vreo informație personală, în anumite cazuri, informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru furnizarea serviciilor electronice solicitate.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu politica definită în regulamentul susmenționat și furnizează informații despre modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră în declarațiile privind politica în materie de respectare a vieții private.

În acest sens,

pentru fiecare serviciu electronic specific, un operator stabilește scopul și mijloacele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea, de către serviciul electronic specific, a politicii privind viața privată;

în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor acestora (vezi articolul 24 din regulament),

pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă (vezi articolele 41 - 45 din regulament).

Toate site-urile instituționale ale Uniunii Europene furnizează, atât pe intranet, cât și pe internet, linkuri către site-uri deținute de terți.  Deoarece nu deținem niciun control asupra acestora din urmă, vă sugerăm să verificați politica lor în materie de respectare a vieții private.

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic pe site-ul Centrului de Traduceri este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție în vederea îmbunătățirii comunicării cu cetățenii și societățile comerciale, pe de o parte, și între cetățeni și societăți comerciale și Centrul de Traduceri, pe de altă parte.

Există trei tipuri de servicii electronice care sunt sau vor fi oferite de site-ul Centrului de Traduceri:

  • Servicii de informare, care oferă cetățenilor și societăților comerciale acces ușor și eficace la informații esențiale, sporind astfel eficiența, transparența și înțelegerea activităților Centrului de Traduceri.
  • Servicii de comunicare interactive, care permit un contact mai bun cu cetățenii și societățile comerciale.  Serviciile de comunicare interactive facilitează procesul de consultare în materie de politici interne și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și la serviciile Centrului de Traduceri.
  • Servicii de tranzacții, care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacții interne și de tranzacții cu Centrul de Traduceri, de exemplu achiziții, recrutare etc.

Cum gestionăm mesajele electronice pe care ni le trimiteți?

Butonul „Contact” activează programul dumneavoastră informatic pentru mesaje electronice și vă invită să transmiteți observațiile dumneavoastră unei căsuțe poștale funcționale specifice.

Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dumneavoastră personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru a vă oferi un răspuns și sunt stocate în vederea simplificării procesului de trimitere a răspunsurilor.   În cazul în care echipa care gestionează căsuța poștală nu poate răspunde la întrebarea dumneavoastră, mesajul dumneavoastră va fi direcționat către un serviciu care este în măsură să vă dea un răspuns, iar dumneavoastră veți fi informat printr-un mesaj electronic. Mesajele electronice care includ întrebări și răspunsuri pot fi arhivate în vederea monitorizării procesului și facilitării răspunsului la întrebări recurente.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea mesajelor dumneavoastră electronice și a datelor cu caracter personal aferente, nu ezitați să le includeți în mesajul dumneavoastră.