O carieră profesională în cadrul Centrului de Traduceri oferă candidatului selectat șansa de a lucra într-un mediu multicultural pentru o agenție UE care oferă clienților săi servicii de traducere și alte servicii lingvistice conexe, susținând astfel comunicarea eficientă cu toți cetățenii europeni, în propria limbă.

Centrul de Traducere recrutează personal mai ales pe bază de proceduri de selecție pentru agenți temporari sau contractuali. Anunțurile actuale de posturi vacante pot fi consultate în partea de jos a paginii.

Sediul Centrului se află în Luxemburg (urmăriți acest material video despre condițiile de muncă și de viață în Luxemburg).

Sunteți furnizor de servicii lingvistice și doriți să colaborați cu noi?

În general, colaborăm cu agenții de traducere externe și cu traducători liber-profesioniști prin contracte-cadru atribuite în urma unei proceduri de selecție organizate în baza unei proceduri de ofertare. Aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul nostru, la secțiunea Achiziții.

Secția Gestionarea fluxului de lucru, care răspunde de externalizare, solicită uneori servicii lingvistice externe pe bază de contracte specifice. Pentru mai multe detalii, puteți consulta această pagină pe site-ul nostru: Doriți să colaborați cu noi?

Anunțuri actuale de posturi vacante

Internal publication CDT-02-2024 - Head of Language Section

Internal publication CDT-02-2024Publication date: Closing date: Luxembourg