Rolul Centrului de Traduceri a fost extins oficial în 1995 prin modificarea Regulamentului de înființare a Centrului, în vederea consolidării cooperării interinstituționale în domeniul traducerilor:

  • În primul rând, Centrul a putut să își extindă activitățile de traducere și conexe către instituții și organisme ale UE care dețin propriul serviciu de traduceri. Acest tip de cooperare se stabilește pe bază pur voluntară, dar îi permite Centrului să absoarbă eventualele surplusuri în volumul de muncă al instituțiilor respective.
  • În al doilea rând, Centrul dorește să joace un rol în cooperarea interinstituțională în vederea raționalizării metodelor de lucru și a realizării de economii de scară la nivel global.

Centrul este, prin urmare, membru cu drepturi depline în Comitetul interinstituțional pentru traducere și interpretare (ICTI), forumul de cooperare al serviciilor lingvistice ale instituțiilor și organismelor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului se întrunesc periodic cu colegii din cadrul serviciilor de traducere ale celorlalte instituții pentru a dezbate aspecte de interes comun (recrutare, schimburi de personal, formare, tehnologii lingvistice etc.) și pentru a lua decizii pe marginea proiectelor comune (printre care se numără și instrumente de lucru interinstituționale precum baza de date terminologică IATE, sistemul de traducere automată eTranslation și memoria de traducere Euramis).