Centrul de Traduceri lucrează în general cu contracte-cadru, pe baza unui sistem de clasificare dinamică.

Centrul controlează calitatea tuturor lucrărilor livrate de contractanții săi. Fiecare comandă este evaluată de revizorii interni ai Centrului pe baza unei fișe de evaluare standard. În cazul în care calitatea unei comenzi externalizate este evaluată ca fiind la un nivel extrem de ridicat (+1) sau la un nivel inacceptabil de scăzut (-1), aceasta este transmisă Comitetului de evaluare al Centrului, alcătuit din membri independenți din diferite departamente. Dacă evaluarea inițială este confirmată de comitet, contractantului i se acordă sau i se scade un număr de puncte (definit în contractul-cadru) din punctajul acordat inițial, astfel încât el poate să urce sau să coboare în clasificare. În cazul în care calitatea unei comenzi externalizate este considerată acceptabilă (0), cu alte cuvinte produsul oferit atinge nivelul care se așteaptă în mod rezonabil din partea unui lingvist profesionist, poziționarea contractantului în clasificare rămâne aceeași. Această metodă garantează că ierarhizarea contractanților reflectă calitatea reală a serviciului oferit pe toată durata contractului. Și lucrările externalizate prin proceduri de negociere fac obiectul controlului calității conform aceleiași proceduri, însă nu sunt incluse în sistemul de clasificare dinamică, aplicabil exclusiv contractelor-cadru semnate între Centru și contractanții săi. Sistemul de clasificare dinamică este unul dintre punctele tari ale modelului de asigurare a calității aplicat de Centru. Datorită lui, Centrul poate să reacționeze deosebit de rapid și să asigure consecvent o calitate bună de-a lungul timpului.