Centrul de Traduceri are convingerea fermă că o calitate susținută necesită planificare și organizare la nivel de management și ca urmare a adoptat o serie de măsuri care se aplică înaintea, în timpul și după traducere.

Aceste măsuri sunt grupate în trei domenii: i) premisele calității, care creează condițiile adecvate pentru efectuarea de traduceri de calitate, ii) controlul calității, care se efectuează în cursul activității de traducere, și iii) măsurarea calității, care permite Centrului să-și îmbunătățească în timp calitatea rezultatelor.

Premisele calității

În acest domeniu, aspectul principal îl reprezintă selecția și recrutarea riguroasă a traducătorilor interni. Centrul selecționează și recrutează personalul pe baza a două dispoziții generale de aplicare cu privire la recrutarea agenților temporari și a personalului contractual.

În plus, Centrul definește cu atenție criteriile procedurilor de achiziții publice pentru selecția furnizorilor externi de servicii astfel încât contractele-cadru de traducere să fie atribuite celor mai buni contractanți.

Controlul calității

Lingviștii Centrului verifică și revizuiesc în mod sistematic munca efectuată de contractanții externi. Acest lucru permite îmbunătățirea textelor înaintea predării la clienți, încurajând în același timp creșterea calității muncii contractanților externi pe toată durata contractelor-cadru.  Printr-un sistem de reclasare, contractanții externi pot urca sau coborî în clasament în funcție de calitatea muncii, astfel încât cei cu evaluările cele mai bune să avanseze către capul listei contractanților externi.  La fiecare document extern furnizat este atașată o fișă de evaluare care conține nu numai evaluarea generală a calității traducerii, ci și informații detaliate despre tipurile de greșeli întâlnite, dacă este necesar. Revizorii interni furnizează și feedback pentru traducătorii externi dacă este nevoie și, în funcție de caz, documentul corectat este trimis apoi furnizorilor externi de servicii pentru a fi folosit pe viitor ca referință.

Toate traducerile efectuate intern sunt verificate de un coleg din aceeași echipă lingvistică, conform principiului celor patru ochi și criteriilor definite în Manualul de asigurare a calității traducerilor.

Pe lângă aceste controale de calitate care se efectuează înaintea predării, în 2010 Centrul a introdus controale ex‑post ale calității care se realizează prin sondaj și în care traducerile interne sunt evaluate de experți externi.

Măsurarea calității

Centul utilizează o serie de instrumente prin care asigură și măsoară calitatea muncii și satisfacția clienților, cel mai important dintre ele fiind Formularul de satisfacție a clienților (CSF). Acesta permite clienților care utilizează portalul clienților Centrului să ofere pentru orice document furnizat un feedback pozitiv sau negativ, prin care Centrul la rândul său poate să cunoască preferințele clienților și să rezolve eventualele probleme care reapar. Pe lângă răspunsurile care se trimit clienților la feedbackurile primite de la caz la caz, se examinează și observațiile clienților la nivel operațional pentru a evalua dacă se pot lua măsuri mai ample în ceea ce privește calitatea pentru a satisface cerințele clienților.

De asemenea, Centrul realizează periodic sondaje în rândul clienților pentru a măsura satisfacția pe termen lung a utilizatorilor și pentru a identifica în ce domenii își poate îmbunătăți serviciile atât în privința calității lingvistice, cât și a calității serviciilor în general.  Prin aceste sondaje se identifică percepția clienților asupra punctelor forte și punctelor slabe ale Centrului și se apreciază performanța generală a Centrului în ceea ce privește respectarea termenelor, calitatea, reactivitatea la probleme și înțelegerea necesităților și a mediului specific clienților.