Informații personale
Puteți solicita oricând rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să ne comunicați în scris orice eventuale corecturi pe care doriți să le efectuăm la următoarea adresă: cdt@cdt.europa.eu.
Document(e)
Vă rugăm să furnizați cât mai multe detalii referitoare la documentul (documentele) solicitat(e). Rețineți că, dacă cererea dvs. nu este suficient de precisă, este posibil să nu putem identifica documentul (documentele) respectiv(e) și, astfel, să nu vă putem prelucra cererea. Rețineți că precizarea motivelor de la baza cererii este posibilă, însă nu și obligatorie.
Versiunea lingvistică preferată a documentului (documentelor)
[cu condiția ca documentul (documentele) să existe în limba respectivă]

Centrul de Traduceri vă va examina cererea pe baza Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145 din 31.5.2001, p. 43) și pe baza dispozițiilor specifice cu privire la accesul public la documentele Consiliului prevăzute în anexa II la Regulamentul de procedură al Consiliului - Decizia 2004/338/CE a Consiliului, Euratom (JO L 106 din 15.4.2004, p. 22). 

Protecția datelor: prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-ați introdus în acest formular de cerere (nume și adresă) este reglementată de normele privind protecția prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (Jurnalul Oficial L 8 din 12.1.2001, p. 1).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.