Procedura (procedurile) în curs de desfășurare

Nu există proceduri de ofertare

Centrul de Traduceri organizează periodic proceduri de ofertare și participă la proceduri de ofertare interinstituționale într-o mare varietate de domenii.

În conformitate cu regulamentul său de înființare, Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, Centrul este o entitate juridică și se poate angaja în raporturi contractuale cu furnizori externi de servicii.

Încheierea unui contract este posibilă numai după finalizarea cu succes a procedurilor stricte de achiziție, în conformitate cu normele UE privind achizițiile publice.

Pentru a depune o ofertă, furnizorii externi de servicii interesați trebuie să răspundă invitației de participare la procedura de ofertare lansată de Centru.

Toate informațiile necesare pentru participare sunt incluse fie în anunțurile publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie pe această pagină.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că site-ul Centrului nu trebuie considerat drept substitut al publicării oficiale a procedurii de ofertare în TED (Tenders Electronic Daily), care este versiunea online a suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dedicat achizițiilor publice în Europa.

Prin urmare, Centrul nu își asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu conținutul site-ului său în acest sens.

În continuare este prezentată o listă a procedurilor de ofertare în curs de desfășurare (dacă există).

Documentație